Tekst - Duurzaam ondernemen

Onze overwegingen

Onze schepen varen in de prachtige groene omgevingen van de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en Zuidplas.
Gebieden waarin nog veel natuur te vinden is en waar rust heerst.
We laten deze prachtige gebieden graag na aan de generaties na ons.
Maar we beseffen dat het niet vanzelf gaat.
Daarom dragen we bij aan het schoner maken van onze leefomgeving.

Onze schepen varen in bewoond gebied. Dat schept verplichtingen naar onze buren.
We willen zorgen voor minder uitstoot van fijnstof en CO2.
Dat gaat niet vanzelf.
Daarom spannen we ons in om met bewezen, betrouwbare technieken tot uitstootreductie te komen.

De mensen die samen het bedrijf vormen, zijn het waardevolste dat in een bedrijf te vinden is.
Onze mensen staan dag in, dag uit bloot aan de uitstoot van verbrandingsmotoren.
Dat schept de verplichting om die uitstoot binnen alle technische beperkingen die er zijn, zo gering mogelijk te laten zijn.

Hoe werken we aan duurzaamheid?

Veerdiensten voorkomen jaarlijks 493,4 miljoen omrijkilometers

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit (Wel-varend, Hoekstra 2017) blijkt dat gebruikers van veerdiensten in totaal 493,4 miljoen omrijkilometers zouden maken, als er geen veerdiensten zouden zijn.  Het omrijden zou statistisch tot 154 extra letselongevallen zorgen. De materiële maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de extra letselongevallen zijn € 43 miljoen. Afgezien van alle persoonlijke ellende.

Omrijden zorgt ook voor additionele geluidshinder, wat overlast en gezondheidsrisico’s zoals gehoorschade, hart- en vaatziekten of een gebrek aan slaap tot gevolg heeft. De maatschappelijke kosten van geluidshinder bij omrijden zouden € 1,4 miljoen bedragen.

Naast de sociale effecten brengt omrijden ook schade toe aan het milieu, aangezien meer schadelijke stoffen uitgestoten zullen worden. De extra uitstoot van CO2 zorgt voor milieuvervuiling, terwijl de extra uitstoot van NOx, SO2 en PM10 zorgt voor luchtverontreiniging. De totale schade van de extra uitstoot van wegverkeer bij omrijden bedraagt € 9 miljoen.

Brandstof

We gebruiken alternatieve brandstoffen die geschikt zijn om de conventionele diesel te vervangen.
Onze schepen varen op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), een brandstof die gewonnen wordt uit biomassa.
Voordelen hiervan zijn:

  • Het is volledig fossielvrij
  • Er is een zeer lage CO2-uitstoot (-89% t.o.v. diesel)
  • Er is minder uitstoot van fijnstof, roet en NOx
  • Het bevat vrijwel geen zwaveldeeltjes en aromaten
  • Het is goed biologisch afbreekbaar

Maandelijks ontvangen we van onze leverancier rapporten waarin de CO2 reductie wordt doorgegeven.

Smeer- en hydrauliekolie

De technische installaties van onze schepen hebben smeerolie nodig voor de smering van de draaiende delen.
Ook is hydrauliekolie nodig. Dat zorgt voor de overbrenging van de motorkracht op de schroeven van de voortstuwers.
Om ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk smeer- en hydrauliekolie gebruiken, zijn microfilters in de installaties aangebracht.
Die zorgen voor een betere filtering waardoor de interval tussen verversingen twee keer zo lang kan zijn.
Daarmee worden zowel minder olie als minder filters gebruikt.
En dat komt uiteindelijk het milieu ten goede.

Zonnepanelen en LED verlichting

Door het aanbrengen van zonnepanelen en LED verlichting in ons kantoor is het stroomverbruik drastisch gedaald.
De stroom die we nog inkopen is groen.

Fairtrade

Duurzaamheid zit niet alleen in uitstoot en energiereductie. Het is veel breder.
Om bij te dragen aan eerlijkere wereldhandel, hebben wij ons aangesloten bij de Fairtrade Gemeente.
We kopen producten in die het Fairtrade Keurmerk dragen.

Green Award

De Green Award (www.greenawrd.org)  is een keurmerk dat speciaal voor de scheepvaart is ontwikkeld.
Gecertificeerde schepen voldoen aan hoge veiligheids- en milieueisen.
De Zilverstad én de Stad Schoonhoven zijn gecertificeerd

WaardZaam

Wij zijn lid van WaardZaam.
WaardZaam (www.waardzaam.nl) is een initiatief van Krimpenerwaardse ondernemers die met elkaar afspreken om hun energieverbruik te reduceren.
Door middel van kennisoverdracht zijn al goede resultaten behaald.

Personeelsbeleid

Het is belangrijk dat de mensen die bij ons werken dat met plezier kunnen doen.
Zij hebben verantwoordelijk werk. Ze zorgen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat jaarlijks dat miljoenen mensen op een veilige, efficiënte manier van de ene oever naar de andere worden overgezet.
Daarom bieden wij goede arbeidsvoorwaarden, vertrouwen waar het kan en ruimte voor mensen die zich verder willen ontwikkelen.
We begrijpen dat iedere levensfase eigen karakteristieken en eisen kent. Daarvoor proberen we ruimte te geven.
Voor zover dat nodig is bevorderen we de teamgeest zodat iedereen zich thuis voelt op het werk.

Veerdienst Schoonhoven BV logo
Veerdienst Schoonhoven BV
Doorzoek de website
Laatste nieuws
Geen actuele nieuwsitems beschikbaar.
Aanvragen

Doorzoek de website

© Veerdienst Schoonhoven BV